SAHM WEB SITE provide with mohammad jafari        my mail address : mohammad_jafari64@yahoo.com              my mail 2 : mohammad_jafari@noavar.com

[Home]    [زندگي نامه]   [معرفي نرم افزار]   [ معرفي سايت]    [لطيفه]    [آموزش كامپيوتر]    [ترفندهاي كامپيوتر]   [ در مورد بهشهر ]  [ مقاله در مورد كامپيوتر]   [ گالري عكس ]   [اخبار كامپيوتر ]   [شعر و ادبيات ]  [فرم نظر خواهي  ]

 

 

1. تركه رو ميبرن اتاق عمل ازش ميپرسن همراه داري ، ميگه ولي خاموشش كردم .

2. تركه زنشو مي كشه ميره مرحله بعد !

3. تركه ميفته تو دره game over  ميشه !

4. تركه سكه رو ميندازه هوا شير مياد فرار مي كنه !!

5. تركه مي خوره زمين هوا ميره نمي دوني تا كجا مي ره !!!

6. تركه پشتش مي خاريد هر كاري ميكرد دستش نمي رسيد ... ميره رو صندلي !

7. به تركه مگن پيامبر كي به رسالت رسيد ؟ مگه نمي دونم من سيد خندان پياده شدم !

8. تركه مي خواست نماز بخونه مهر نداشت امضاء كرد!

9. به تركه ميگن مي دوني پل رو واسه چي ميسازن ؟‌ ميگه واسه اين كه كشتي ها از زيرش رد شن !

10. به تركه برو كيهان بخر  . بعد از 10 دقيقه با يه خر بر مي گرده ، ميگن اين چيه گرفتي ... ميگه كيهان                               نداشت همشهري گرفتم !

11. تركه مي افته تو جزيره آدم خورا ، رئيس آدم خورا ميگه پوستشو بكنين باهاش قايق درست كنين . تركه چاقو ميگيره مي زاره رو شكمش ميگه جلو نياين وگرنه قايقتونو سوراخ ميكنم .

12. تركه داشت خاطره تعريف ميكرد ، ميگه :‌ ما سال چهل و نه با دو نفر دعوامون شد ، البته اون موقع دو نفر خيلي بود !

13. تركه سرطان داشته ميره مشهد خودشو با قل و زنجير مي بنده كليدم قورت ميده مگه :‌ يا امام رضا تا شفا نگيرم نميرم ! بعد از نيم ساعت خبر ميرسه كه تو حرم بمب گذاشتن . تركه يه كم دست و پا ميزنه ، بعد يه مدت داد ميزنه : يا حضرت ابوالفظل منو از از دست اين امام رضا نجات بده !!!

14. تركه ميره بقالي ميگه آقا نوشابه خانواده دارين . يارو ميگه آره ميگه به مجردا هم ميدين !؟

تلويزيون داشت گل خداداد رو نشون ميداد ، تركه تماشا ميكرد . دو سه با ر كه صحنه آهسته مي زارن ، تركه شاكي ميشه ميگه حالا اونقدر نشون بدين تا اين دروازه بانه بگيرش!!!

15. تركه ميره راهپيمايي ميبينه شلوغه برميگرده !

16. تركه ميره امام رضا ، ميگه اي امام رضا تو كه ضامن آهو شدي ضامن منه يابو هم بشو !

17. تركه ميخواسته خود كشي كنه يه تير به مغزش شليك ميكنه ،‌ بعد از يه ساعت مسمسره ! از همه دنيا دانشمندا ميان ببينن قضيه چيه . بعد از دو سال تحقيق متوجه ميشن كه تيره تو اين مدت داشته دنبال مغز تركه ميگشته !!!

18. تركه مي خواست بره بهشت زهرا گل گيرش نمياد كمپوت ميبره .

19. از تركه ميپرسن شما تهراني هستين ؟ ميگه نه چشاتون قشنگ ميبينه !

20. يارو ميره زير غلطك تركه ميره خبر مرگشو بده . ميره در خونش به پسر يارو ميگه بابات چه شكلي بود ؟ ميگه دراز و باريك . ميگه : حالا صاف و پهنه !

21. به تركه ميگن چند تا بچه داري  انگشت كوچيكشو نشون مسده ميگه خفت تا :‌ ملت همه كف ميكنن ميگن اين كه يه دونست مسگه :‌ آخه دادم mp3   ش كردن !

22. تركه ساندويچ فروشي داشنه ، يه بابايي ميره اونجا ميگه : قربون يه كوكتل بده ولي توش گوجه نزار ، تركه ميگه :‌ آقا گوجه نداريم ميخواي توش خيار شور نزارم .

23. اردبيل زلزله مياد ،  تركه زنگ ميزنه مسئوليتشو بر عهده ميگيره !

24. تركه يه بسته هزار تومني ميشماره 250 تومن كم مياره .

25. تركه چراغ جادو پيدا ميكنه ، غوله بهش ميگه دو تا آرزو بكن ، تركه ميگه يك نوشابه خنك ميخوام كه هيچ وقت تموم نشه . غوله بهش ميده . تركه يكم ميخوره ميگه :‌ به به چقدر خنكه يكي ديگه هم بده !!!

26. تركه جلوي پمپ بنزين داشت سيگار ميكشيد بهش ميگن جلوي پمپ بنزين سيگار نكش . ميگه : هه هه ! من جلوي بابامم سيگار ميكشم !

27. دانشمندا دستگاه خر سنج ميسازن باهاش تركه رو آزمايش ميكنن :‌ دستگاه ميگه صد رحمت به خر صد رحمت به خر !

28. تركه و زنش دعواشون شده بود با هم حرف نمي زدن . زن تركه وقتي شب ميخوابه يه يادداشت براي تركه ميزاره كه : منو فردا ساعت 6 بيدار كن . فردا صبح زنه ساعت 10 از خواب بيدار ميشه ميبينه تركه واسش يادداشت گذاشته كه : زنيكه خر پاشو ساعت شيشه !

29. تركه از ساختمون 10 طبقه ميفته پايين همه دورش جمع ميشن ازش مپرسن چي شده ؟ ميگه والله منم تازه رسيدم .

30. تركه ادعاي پيامبري ميكرد  ، رفقاش بهش ميگن اينجوري نمي شه ! بايد بري چهل روز تو غار تا از خدا برات وحي بياد ، خلاصه تركه ميره دو روز بعد با دست و پاي شكسته برميگرده ! رفقاش ميگن : چي شده !؟‌ تركه ميگه : ايلده ما رفتيم تو غار ،‌ يهو جبرئيل با قطار اومد !!!

31. تركه بيهوا ميپيچه تو كوچه خفه ميشه !!

32. يك سري از دانشمندا داشتن روي مغز آدام تحقيق ميكردن . يه رياضي دان رو انتخاب ميكنن بهش ميگن تا بشمار : يارو سريع ميشماره . بعد نصف مغزشو در ميارن يه خورده آروم تر ميشماره 1..2..3..4..5 بعد مغزشو يك چهارم ميكنن ميگن بشمار يارو آروم تر ميشماره ، دانشمندا شاكي ميشن ايندفعه كل مغزشو در ميارن ميكن تا پنج بشمار  ، رياضي دانه ميگه :‌ بير ،‌ ايكي ،‌ اوچ ، دورد ، بش ،‌ !!!

33. تركه دنبال دزد ميكنه ازش جلو ميزنه ؟!

34. تركه خودكارش تموم ميشه ترك تحصيل ميكنه !!

35. تركه ميخ ميره تو پاش نمي تونه در بياره كجش ميكنه .

36. تركه داشت راديو پيام گوش ميداده گزارشگر ميگفته : راه بهارستان به امام حسين بسته است ، راه انقلاب هم به امام حسين بسته است ، تركه ميگه : خوب بستس كه بستس ديگه چرا قسم ميخوري ؟!

37. تركه ميخواست گردو بشكنه ، گردو رو ميزاره زير پاش با آجر ميزنه تو سرش !

38. تركه مهم ميشه زير پاش خط ميكشن تو امتحان مياد !

39. تركه سوار آسانسور ميشه ميبينه نوشته ظرفيت 5 نفر ميگه :‌ اي بابا حالا 4 نفر ديگه رو از كجا بيارم !!

40. به تركه ميگن بچه كجايي ؟ ميگه بچه usa   . ملت همه كف ميكنن ميگن :‌ آخه چطور ممكنه : تركه ميگه :‌ ايلده بچه يونه زار هاي سرسبز  آذربايجانم !!

41. تركه كليدشو تو ماشين جا ميزاره تا بره كليد ساز بياره زن و بچش 2 ساعت تو ماشين گير ميكنن !!

42. يارو بعد از بيست سال از آمريكا برميگرده يه ساندويچ فروشي ميزنه . تركه ميگه قربون دستت يك ساندويچ بده يارو كه هنوز حال و هواي آمريكا تو سرش بود ميگه  to go  بدم . تركه ميگه : نه مرتيكه تو نون بده !

43. تركه تو يه شب برفي داشته از سر زمين برميگشته خونه يهو ميبينه كوه ريزش كرده سريع لباسشو در مياره آتيش ميزنه راننده قطارم ترمز ميكنه بعد تركه يه نارنجك پرتاب ميكنه زير قطار 50 نفر ميميرن . تركه رو دستگير ميكنن باز جو ميگه : آخه مرتيكه خر نه به اون لباس آتيش زدنت نه به اون نارنجك انداختنت ! تركه ميزنه زير گريه ميگه :‌ جناب سروان به خدا من از بچگي دهقان فداكار رو با حسين فهميده قاطي ميكردم

44. تركه براي كمك به انتفاضه سنگ پست ميكرده !

 

 

 

Send mail to mohammad_jafari64@yahoo.com with questions or comments about this web site.
Last modified: بهمن 06, 1368